In English / På svenska

Eloria rf. 

Finlands svenska rollspelsförening Eloria grundades 2003 i Vasa och ordnar lajv av olika typer, genrer och storlekar några gånger per år, främst i Österbotten. De senaste åren har temana bland annat varit pirater, postapokalyps, stenålder, övernaturliga fenomen och mentalsjukhus. Till Elorias verksamhet hör också bordsrollspel och andra aktiviteter som relaterar till rollspel, så som hantverks- och sömnadstillfällen, brädspelskvällar, workshops, lajvseminarier m.m.

Elorias verksamhet är öppen för alla, oavsett om du är medlem eller inte. Verksamheten sker främst på svenska, men Eloria strävar efter att vara inkluderande även för de som talar finska eller engelska. Eloria ordnar dessutom årligen 1-2 barnlajv för barn i åldern 10-13 år och sommaren 2019 kommer Eloria att ordna sitt första ungdomslajv för ungdomar i åldern 12-15 år.

Elorias hemsida är eloria.fi och där finns också en separat kalender för olika evenemang, hemsidan uppdateras för stunden.

Larping in English

Most of the larps played in Finland are in Finnish but many larps also take players that use only English. Everyone is always encouraged to ask if it would be possible to attend the larp in English. 

Many Finnish larpers attend international larps outside of Finland. Nordic larps are quite popular also among Finnish larpers. There is a good explanation about Nordic Larps here.