Organisointi

Organisointi ja työnjako

Työnjako

Mahdollisia työtehtäviä ovat

 • Yleisnakkikone
 • Pikkunakkikone (tällaiseen voi olla helpointa rekrytoida varovaisia)
 • Ruokahuollon päällikkö ja työntekijöitä
 • Proppauksen päällikkö ja työntekijöitä
 • Käsikirjoituksen päällikkö ja käsikirjoittajia
  • Pelinjohdon päällikkö, PJ:t ja apu-PJ:t voivat olla pitkälti samat.
  • Pelinjohdon aikataulutetut tehtävät ja rutiinit pyritään jakamaan apu-PJ:ille. Pää-PJ:t mahdollisimman vapaiksi. Heidän hahmonsakin saisivat olla riittävän vapaita muiden määräysvallasta.
 • Tiedotuksen päällikkö ja työntekijöitä.
 • Tuottaja ja ohjaaja.

Iso peli kannattaa jakaa sektoreihin, joilla on omat päälliköt ja budjetit. Esimerkiksi ruokahuolto ja proppaus voivat olla sektoreita.

Jos aikaa ja väkeä on tarpeeksi (= arviosi * 4), tullee vähemmän riitelyä. Moni on sanonut: "Hän oli paras ystäväni ennen kuin teimme / yritimme tehdä larpin yhdessä." Vrt. lapsiperhe ja talonrakennus.

Organisaatiokaavio

Tehtävät, henkilöt, varahenkilöt. Kuka vastaa mistäkin, kuka raportoi kellekin. Aikataulut, edistyminen.

Älä tee kenestäkään korvaamatonta. Tee vaikka organisaatiokaavio/luettelo ja merkitse kaikille varahenkilöt (esim. sairastumisten varalta). Varahenkilöiden tarvitsema tieto saataville esim. Google Docsiin tai wikiin. Vaadi varsinaisia henkilöitä ylläpitämään tärkein tieto jaettavissa.

Johtaminen

 • Opettele tuntemaan ihmisesi. Joihinkin voi luottaa, toiset lupaavat, mutteivät ehdikään, tai väittävät olevansa melkein valmiita, ja mitään ei olekaan tehtynä.
 • Tee aikatauluja ja välideadlineja. Moni ei saa mitään aikaan ennen kuin deadlinea edeltävänä yönä.
 • Pyydä raportteja edistymisestä.
 • Ellet tiedä voivasi luottaa, tarkasta (esim. hahmonkirjoituksen tuotokset), niin aikaisin, että sinä/muut ehtivät vielä paikata, jos mitään ei ole kasassa. Ehkä tarkasta muutenkin, mm. yhteensopivuus sekä synergiaideoiden saamiseksi.
 • Älä spämmää. Meilaa tarpeelliset tiedot ja vain tarpeellisille ihmisille. Muuten he lakkaavat lukemasta meilejäsi. Esim. salaiseen wikiin nice-to-know-asiat.
 • Vastaa mieluummin "Joo" tai "Joo, jos esim." kuin "Ei".

Katso myös

Larp.fi 2.0