Larp-sanasto

Tänne pyritään kokoamaan kattava sanasto selittämään larppaamisen vakiintunutta kieltä, termejä joihin larpatessa usein törmää, mutta jotka eivät jokaisen arkisanastoon kuulu. Larppaamisen omat slangi-ilmaisut, muista kielistä lainatut termit ja muut harrastuksen kannalta olennaiset sanat kuuluvat sanastoon. Yhdistysten, pelikampanjoiden ja pelaajien esittelylle sanasto ei kuitenkaan ole oikea paikka.

Editoimaan pääsee klikkaamalla sitä kirjainta, jonka alle haluaa lisätä sanoja. Robottien välttämiseksi sivusto kysyy käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnuksen voi jättää tyhjäksi, salasana on larppaaja. Uusia sanoja lisätään sanan title-rivin jälkeen oheisella muotoilulla: '''Selitettävä sana:''' Selitys. Tarkempi editointiohje täältä

A

Afterit: After-game, after-party. Larpin jälkeen, usein pelipaikalla, vietettävä aika johon kuuluu useimmiten vapaata pelin/hahmon purkamista, sosiaalista kanssa käymistä ja kavereiden kanssa hengaamista. Tilanteeseen saattaa liittyä alkoholin nauttimista ja/tai saunomista.

Airsoft-ase: Aidon aseen näköinen leikkiase, joka ampuu 6 mm muovikuulia. Turvallinen käyttö vaatii tarpeeksi kestävät suojalasit.

Alkubriiffi: Ennen peliä pidettävä tilaisuus, jossa kerrataan pelin säännöt ja pelialue, käydään läpi turvallisuusasioita ja muita pelin käytäntöön liittyviä asioita.

Alkupalaveri: Toinen nimitys alkubriiffille.

Ars Amandi: Latinaa; rakastamisen taito. Ars Amandi on Emma Wieslanderin kehittämä tapa simuloida seksiä ja läheisyyttä larpeissa käytämällä pelaajien käsiä ja käsivarsia kosketusalueena.

Avoin peli: Peli, johon kuka tahansa voi ilmoittautua.

B

Black Box: Tyhjä huone, jossa voidaan pelata skenaarioita esimerkiksi hahmojen menneisyydestä tai tulevaisuudesta. Black boxista toisinaan käytetty suomennos on metahuone.

Bleed: Bleedillä tarkoitetaan pelaajan tai hahmon tunteiden vuotamista ja sekoittumista toisiinsa - joko hahmosta pelaajan tai toisinpäin. Tyypillisenä esimerkkinä on pelaajan pelin ulkopuolisten tunteiden vaikutus hahmon reaktiohin muiden pelaajien takia. Tai hahmon vahvojen tunteiden kulkeutuminen pelin jälkeen pelaajan tunteisiin. Bleedistä toisinaan käytetty suomennos on tunnevuoto.

Bofferi: Pehmoase (esim. miekka), joka mallintaa in-game oikeaa asetta. Mahdollistaa turvallisen, nopeankin melee-kontaktin ottamisen. Rakennetaan muoviputkista, putkieristeestä, superlonista ja ilmastointiteipistä. Rakennusohjeita kannattaa seurata turvallisuuden varmistamiseksi.

Briiffaus: Joissain peleissä pelinjohto keskustelee pelaajien kanssa ja ohjeistaa heitä pelipaikalla vielä ennen peliä. Tämä voidaan tehdä joko pelaaja kerrallaan tai joku hahmoryhmä kerrallaan. Hahmoryhmän briiffaamista kutstutaan usein ryhmäbriiffiksi.

C

Con: Lyhenne sanoista convention ja conference. Suomessa järjestetään vuosittain muutamia roolipelitapahtumia, joissa pelkän roolipelaamisen ja larppaamisen ohella on myös luento-ohjelmaa ja työpajoja harrastuksen teemojen ympäriltä.

Cyberpunk: ks. Kyberpunk.

D

Debriiffi: Eng. Debrief. Yleensä heti pelin jälkeen pidettävä tilaisuus, jossa kerrataan yleisesti pelin tapahtumat ja puretaan pelikokemusta. Pelistä riippuen debriiffeissä käydään läpi enemmän tai vähemmän yksityiskohtaisemmin pelin tapahtumia.
Osassa peleistä, erityisesti kampanjapeleissä, pelinjohto haluaa vielä pelin jälkeen jokaiselta pelaajalta erillisen kirjallisen debriiffin, joka käsittelee tarkemmin hahmon tekemisiä.

E

Eläytyminen: Larpeissa sana kuvastaa pelaajan asettautumista oman hahmonsa asemaan. Kun ja kuinka pelaajasta "tulee" hahmonsa. Pelatakseen hahmoa, tulee hahmoon eläytyä. Kts. immersio.

EPH: Ei-Pelaaja Hahmo, statisti, extra. Katso NPC.

Eloroolipeli: Toisinaan käytetty suomennos larppaamiselle. Toinen yleinen suomennos on näytelmäroolipeli.

F

Fantasia: Fantasia on Suomen yleisin larppigenre. Perinteinen fantasia on keskiajan kaltainen paikka, jossa myytit ja tarinat ovat heränneet eloon ja jossa vain pelinjohtajan mielikuvitus on rajana sille, mitä maailmasta saattaa löytyä. Yleisiin stereotypioihin (joita siis voi, saa ja jopa kannattaa rikkoa) fantasiassa kuuluvat hyvien ja pahojen taistelu, magia, sekä lukuisat rodut, perinteisimpinä haltiat ja örkit. Tunnettuja fantasiamaita: Tolkienin Keskimaa, Dragonlancen Krynn.

Freeform: Live-roolipelaamisen ja pöytäpelaamisen välimuoto, jossa pelin kulku ei välttämättä ole lineaarista ja proppaus yleensä minimalistinen.

G

Gender-bender/blender: Humoristinen larpin tyyli, jossa kaikkia hahmoja pelaavat vastakkaisia sukupuolia edustavat pelaajat.

H

HC / Hard Core: HC-larppaaminen, HC-peli tms. 90-luvulla alunperin käytetty määritelmä siitä kuinka "kovaa" larppaa, kuinka vähän tarvitsee simuloida asioita sen sijaan, että tekisi ne oikeasti. Esimerkiksi kova kontakti nyrkkitappeluissa tai oikeasti harrastettu seksi larpin aikana. Jaettu joskus henkiseen ja fyysiseen osioon. Eriarvoisti pelaajia liiaksi ja katosi käytöstä miltei kokonaan myöhemmin.

Hold: Huuto jolla larppi keskeytetään jos siihen on äkillinen tarve. Tarkoitus on huutaa Hold kun näkee mahdollisen vaaratilanteen tai tapahtuneen onnettomuuden. Kun pelaaja kuulee hold -huudon, tulee tämän jäädä paikalleen ja toistaa huuto, jotta kaikki pelialueella kuulisivat huudon. Samaan tarkoitukseen käytetään myös usein "Peli seis" -huutoa, koska se ei puuroudu huudettaessa, kuten Hold. Joskus Hold -huuto edeltää myös välitöntä pelin lopettamisesta, joskin tämä tapa on vähenemään päin ja korvautumassa pelkällä "Peli ohi" -huudolla.

Holdia ei ole tarkoitus käyttää pelin keskeyttämiseen esim. sääntöjen selvittämiseksi, vaan sitä on tarkoitus käyttää vain oikeissa vaaratilanteissa joka vaatii larpin keskeyttämistä.

I

Immersio: Larpeissa sanaa käytetään kuvaamaan pelaajan uppoutumista hahmoon ja pelimaailmaan. Immersiota voidaan edesauttaa erinäisin keinoin. Kts. Eläytyminen.

In-Game: Liveroolipelin maailman sisäinen, pelin sisäinen asia. Jokin on in-game kun se on pelimaailman sisällä. Esim. pelaaja on in-game kun pelaa hahmoaan, aika on in-game kun larppi on käynnissä tai tieto on in-game kun se liittyy pelimaailmaan. Jokin asia voi myös in-game olla eri asia kuin off-game. Esim. auto on in-game kivi. Kts. Off-Game ja simulointi/mallintaminen.

J

Jäädä päälle: Käytetään kuvastamaan sitä, kuinka eläytyminen hahmoon aiheuttaa hahmon piirteiden/larpin tapahtumien siirtymisen oikeaan, off-game maailmaan. Tämä saattaa olla harmitonta (örkkipuhe) tai hyvinkin epämiellyttävää (vahvat tunteet, ahdistus tms.). Tätä ehkäisemään käytetään erilaisia purkutekniikoita ja debrieffejä. Kts. PLD.

Jeepform/Jeep: Toinen, ruotsalaisten käyttämä, nimitys freeformille.

K

Kaappilarppaaminen: Katso turkulainen larppaaminen.

Kaupunkipeli: Kaupungilla tai muuten julkisessa paikassa pidettävä larppi, joka sijoittuu, ainakin näennäisesti, nykymaailmaan ja nykyhetkeen. Mikäli kyseessä ei ole niin sanottu pervasiivinen peli, pelaajahahmot pyritään yleensä selkeästi erottamaan ulkopuolisista (mundiksista).

KPJ: Lyhenne sanoista Käytä P***ele järkeäsi. Käytetään peleissä usein asioiden suhteen, joissa ei tarvita mallinnusta. Esimerkiksi vastauksena "mitkä ovat säännöt miekkailun suhteen?" voisi olla "hidastettuna ja KPJ", tarkoittaen että miekkailkaa hidastettuna, varokaa oikeasti satuttamasta toisianne ja älkää tehkö mitään tyhmää kuten rikkoko ikkunoita tai hyppikö pöydällä.

Kutsupeli: Live-roolipeli, johon pelaajat kutsutaan pelinjohdon toimesta pelaamaan tai ilmoittautumaan. Peli ei täten ole kaikille avoin, vaikka usein onkin okei kysyä, josko peliin pääsisi mukaan vaikka ei ole kutsuttu. Syitä järjestää kutsupeli on monia ja ne riippuvat pelinjärjestäjistä.

Kyberpunk: Dystooppiseen tulevaisuuteen sijoittuva maailma, jossa valtaa pitävät suuret megakorporaatiot ja internetin sijasta surffaillaan "matriisissa" jossa surffaaja voi kuolla oikeasti. Maailma sisältää paljon punkhenkeä ja transhumanismia: kehon osien korvaaminen kybernetiikalla on arkipäivää.

L

Larpahtelu: Larppaajien välinen sosiaalinen toiminta larppien ulkopuolella tai kevyt improvisaatiolarppi.

Lateksi: Maitolateksi jota käytetään maskeeraukseen. Termillä viitataan myös lateksimiekkoihin, eli lasikuitusauvan ympärille rakennettuun solumuoviaseeseen, joka on pinnoitettu maitolateksilla ja maalattu aidon näköisiksi. Lateksiaseet ovat boffereita suositumpia kauniin ulkonäkönsä vuoksi, mutta eivät ole yhtä kestäviä ja vaativat huoltoa.

M

Marppi: Lyhennelmä sanasta "maanantailarppi", tai "minilarppi". Perinteisesti Harmaasudet Ry:n järjestämiä pikkupelejä (kesto tunnista pariin) joita pelattiin aina maanantaisin Helsingissä, mutta muutkin ovat järjestäneet marppeja.

Metahuone: Katso black box.

Metatekniikka: Sääntötekniikat ja tarinankerronnalliset työkalut ja tavat, joita pelaajat (eivät siis hahmonsa) käyttävät pelin aikana, mutta jotka ovat silti osa pelin sisäistä tarinankerrontaa ja juonen eteenpäin viemistä.

Mundis: "Tavallinen ihminen" (englanniksi mundane). Termiä käytetään yleensä peleissä, joissa on odotettavaa törmätä pelin aikana hahmossaan myös ihmisiin, jotka eivät osallistu peliin eivätkä todennäköisesti edes tiedä larpin olevan käynnissä. Esimerkiksi kaupunkipeleissä voidaan antaa erillisiä ohjeita aloitteleville pelaajille "mundisten kanssa" toimimiseen.

N

NPC: Non-Player Character, Ei-Pelaaja Hahmo, statisti, extra. Usein tiettyä tehtävää varten kirjoitettu ja ennalta sovitusti peliin tuleva hahmo, jonka tarkoitus on luoda pelattavaa muille. Voi olla myös ylimääräinen hahmo, jota ei ole kirjoitettu täysipainoiseksi juonien tai tekemisen suhteen muihin hahmoihin verratessa.

Nakki/Nakkikone: Työtehtävä pelipaikalla, usein esim. ruoanlaittoapua tai saunan vedenkantoa/puunkantoa. Nakkien tekeminen helpottaa pelinjärjestäjien viikonloppua, sillä larpit tehdään lähes aina vapaaehtoistyönä. Nakkikone on ihminen joka tekee paljon hommia.

Näytelmäroolipeli: Toisinaan käytetty suomennos larppaamiselle. Toinen käytetty suomennos on eloroolipeli.

O

Off-game: Larpin ulkopuoliseen viittaava asia. Off-game merkki (nyrkki pään päällä) mahdollistaa esim. pelin ulkopuolisen asian ilmoittamisen niin, että kaikki ympärillä ymmärtävät puhujan puhuvan pelin ulkopuolisesta asiasta. Jonkin esineen tai asian voidaan myös sanoa olevan off-game jolloin siihen ei kiinnitetä larpin aikana huomiota. Näin on usein esim. autojen kohdalla. Off-game asiaa ilmaisemaan voidaan käyttää myös off-game riimua jolla merkitään pelin ulkopuoliset tavarat, kuten vaikka lääkkeet joita pelin aikana tarvitsee tms.

Offitus: Pelaaja ei pysy hahmossaan, vaikka peli on käynnissä. Näkyväää offittamista pidetään erittäin pahana tapana.

P

Pelinjohtaja: (PJ, GM) tarkoittaa (pöytä- tai) liveroolipeliä sen kestäessä johtavia henkilöitä, usein myös muita keskeisiä järjestäjiä. PJ:t ovat usein pitkälti samat kuin pelin käsikirjoittajat. PJ:t esimerkiksi ratkovat hahmo- tai sääntöepäselvyyksiä sekä joissain larpeissa ohjaavat myös eräiden juonten kulkua. PJ:ien apua pyydetään usein simuloitaessa jotakin, jota pelaajat eivät voi itse näytellä tai simuloida, esimerkiksi kutsuttaessa pelaajattomia hahmoja tai soitettaessa heille, tehtäessä sellaisia loitsuja tai asioita, joille ei ole sääntöjä ja joita pelaajien ei toivota improvisoivan, tms. Larpeissa on lähes aina pelinjohtajia, pienimmissä vain yksi.

Peliraportti: Tarkoittaa kirjallista debriiffiä.

Peli seis: Huuto jolla larppi keskeytetään jos siihen on äkillinen tarve. Katso tarkempi selitys kohdasta 'Hold'. Aktiivisessa käytössä Pohjois-Suomen peleissä.

Pervasiivinen peli: Pelityyli, missä larpin ja todellisuuden raja pyritään häivyttämään mahdollisimman voimakkaan eläytymisen aikaansamiseksi. Peli sijoittuu, ainakin näennäisesti, nykymaailmaan ja nykyhetkeen ja hahmojen nimet ovat samat kuin pelaajien. Pelin aikana pelaajien ei ole tarkoitus tietää, ketkä ovat mukana pelissä ja ketkä eivät.

Play to lose: Pelityyli, jossa pelaaja pyrkii saavuttamaan pelissä mahdollisimman suurta draamaa pyrkimällä häviämään ja saaden tästä itselleen pelisisältöä. ks. myös Suuremman draaman sääntö.

PLD: Post-Larp Depression, larpin jälkeinen masennus. Tyhjä, alakuloinen olotila, joka seuraa usein larpin jälkeen, joskus muutaman päivän viiveelläkin, johtuen vahvasti eläytymisestä hahmoon ja/tai hyvästä seurasta pelin aikana ja sen jälkeen. Tunnetaan monilla nimillä; PGD (Post-Game Depression) tai larpula (vrt. krapula) tai variaatioina; PCD (Post-Con Depression, esim. Ropecon). Ei tule sekoittaa oikeaan masennukseen, sillä kyseessä on luonnollinen olotila intensiivisen pelikokemuksen jälkeen.

Q

Questaus: Pelityyli, jossa tärkeää on erilaisten konkreettisten tehtävien onnistunut suorittaminen hahmossaan. Suomessa tätä näkyy varsin harvoin.

R

Ryhmäbriiffi: Katso briiffaus.

S

Simulointi: Kun jotain ei voi tehdä oikeasti larpin sisällä in-game, se simuloidaan. Simuloida voidaan miltei mitä vain ja simulointi perustuu pelinjohdon ja pelaajien sopimukseen siitä miten mitäkin simuloidaan. Esim. niskahieronta voi simuloida seksiä, mustikkamehu alkoholia tms. Simulointia kutsutaan myös mallintamiseksi. Vrt. Metatekniikka.

Suippis: Usein in-game halventavaksi mielletty, off-game lempinimi haltialle tai mahdollisesti muulle suippokorvaiselle rodulle tai rodun edustajalle.

Suuremman draaman sääntö: Termi jolla kuvataan usein sitä, että pelaajan teot hahmossa aiheuttavat mahdollisimman paljon pelattavaa kaikille peliin osallistuville. Kehotus pelata "suuremman draaman säännöllä" usein tarkoittaa että pelaajia kehotetaan toimimaan siten että siitä koituu mahdollisimman paljon juonia, katsottavaa, tapahtumaa ja tekemistä kaikille. (Vrt. omien juonten panttaaminen että ei joutuisi ongelmiin vs. omien juonten pelaaminen ja siitä syntyvät ongelmat ja tapahtumat).

T

Tunnevuoto: Katso bleed.

Turkulainen larppaaminen: Turun seudulla kehitetty pelityyli, joka korostaa ennenkaikkea päänsisäistä kokemusta. Tarkoituksena on eläytyä hahmoon mahdollisimman hyvin. Periaatteena on, että jos hahmosi tekisi kaikkensa esimeksiksi välttääkseen ei-toivotun toisen hahmon tapaamisen, vaikka piilottelisi tuntikausia kaapissa, niin sitten pelaaja piilottelee tuntikausia kaapissa. Tästä periaatteesta muodostui humoristinen termi "turkulainen kaappilarppaaminen". Pelityyliä esiteltiin aikoinaan niin kutsutussa Turun koulukunnan manifestissa. Manifesti synnytti myös vastavoimia; katso suuremman draaman sääntö.

Turkulainen kaappilarppaaminen: Katso turkulainen larppaaminen.

Turun koulukunnan manifesti: Katso turkulainen larppaaminen.

Työpaja: Katso workshop.

U

V&W

Workshop: Työpaja, ennen peliä joissain peleissä järjestettävä harjoitustapahtuma, missä voidaan harjoitella pelimekaniikkaa ja tutustua toisiin pelaajiin sekä keskustella hahmon kontaktien kanssa. Proppien valmistamista yhdessä voidaan myös kutsua työpajaksi / workshopiksi.

World of Darkness: Valmiista kaupallisista roolipelimaailmoista se, johon on eniten larppeja Suomessakin sijoitettu. Ihmisten silmiltä piilossa asuvat vampyyrit, maagit, ihmissudet, muumiot, keijut ja muut yliluonnolliset olennot, jotka pitävät todellista valtaa tästä planeetasta ihmisten silmiltä piilossa.

X

Y

Z

Ä

Ö

123...

360-Ympäristö: Tapa tehdä sellaisia larppeja, joissa kaikki ympärillä nähtävä olisi larpin maailman mukaista ja pelissä mukana. Nimi viittaa siihen, että voi katsoa minne tahansa, eikä näe mitään mikä ei kuuluisi peliin tai mikä haittaisi immersiota.

Puuttuuko joku mielestäsi olennainen sana, jota et itse kuitenkaan osaa selittää? Lisää se Sanastoon -sivulle!

Larp.fi 2.0