Turvasäännöt

Turvasäännöt

Turvasana

Eräs mahdollinen käytäntö (konna.info:sta kopioitu mutta muokattu): Riskialttiissa eli uhkaavissa, intiimeissä ja muissa yksilön rajoja rikkovissa tilanteissa pelaajia oli ohjeistettu käyttämään liikennevaloista tuttuja turvasanoja:

  • "vihreä": Tämä on ok, voit edetä ja mennä pidemmällekin. (On toivottavaa tarvittaessa tällä kannustaa toista lisäämään kierroksia.)
  • "keltainen": Tämä on vielä ok, mutta älä mene pidemmälle.
  • "punainen": Haluan tilanteen loppuvan. Vastapelaajan on välittömästi peräännyttävä ja vapautettava tilanne. Offgameen ei tarvitse mennä.

Konna.infossa nämä sanottiin erikseen, jotta ne varmasti tajuaisi turvasanoiksi. Joissain peleissä ne on tarkoitus sanoa ingame-lauseiden luontevina osina, mikä voi olla ongelmallista.

Lisäksi oli sallittua katkaista peli sanomalla "offgame" (tai nyrkki pään päälle). Turvasanojen käyttöön kannustettiin sekä ennen peliä lähetetyssä peliohjeessa että uudestaan pelin aikana, kun ohje laajennettiin koskemaan myös foorumikäyttäytymistä.

Pelissä kukaan ei käyttänyt turvasanoja paitsi eräs kerran vihreää. Eräs sanoi ~" "offgame aion nyt hyökätä sun kimppuusi". tarkemmin

"Näitä turvasanoja on parempi käyttää irrallisina sanoina kuin lausekontekstissa; näin toiselle ei jää epäselväksi, mitä haetaan. Kannustamme pitämään kynnyksen niiden käyttöön matalana. Jotkut saattavat arkailla turvasanojen käyttöä, koska pelkäävät rikkovansa toisen pelin. Tästä näkökulmasta on ennemmin suositeltavaa käyttää niitä joustavasti ja tiuhaan. Myös vastapelaaja saattaa olla epävarma siitä, miten pelata tilannetta. Vihreällä ja keltaisella voi luoda toiselle varmuutta siitä, että etenemissuunta on sopiva. Punaisella voi katkaista kohtauksen ilman että peli katkeaa.

Jos tilanne sitä vaatii, pelin voi katkaista myös sanomalla "offgame" (fyysisenä signaalina nyrkki pään päällä, jos tarpeen). Tällöin tilanteessa poistutaan hetkellisesti hahmoista ja reagoidaan pelaajina. Emme kannusta näiden käyttöön ellei tilanne sitä akuutisti vaadi." FB-keskustelua

Larp.fi 2.0