HahmonkirjoituksenTyönjako

Hahmonkirjoituksen työnjako

Delegoitavia kirjoitustehtäviä

Yleensä kannattaa jakaa hahmot ryhmiin, joilla on omat kirjoittajat (tai -parit). Joskus muu jakotapa voi olla kätevämpi tai joku tarvitsee kiireittensä vuoksi apukirjoittajia. Tällöin asioita, joita apukirjoittaja voi usein kohtuudella tehdä, ovat mm.

 • Kontaktiluettelot hahmoihin.
  • Lista sisältää henkilön tärkeimmät kontaktit (yleensä pelaajahahmoja) ja (yleensä lyhyesti): mitä pelaaja tältä haluaa. Esim. hahmo, pelaaja, ikä yms., tärkeimmät tiedot hahmosta ja yhteydestä, henkilön ja kontaktin suhde, tavoitteet kontaktin suhteen yms.
 • Hahmon PJ-tiedosto. Salainen tiedosto joka hahmolle ja ryhmälle (ja www-sivulle kuten ingame-tekstit):
  • Juonia ym.: vain se, mikä ei mahdu hahmojuoniluetteloon.
  • Kriittisiä asioita: 1. Juonikriittiset ajat, maininnat, sanamuodot ym. & miksi juuri näin. 2. Mitä muuta on otettava huomioon, jos tätä hahmoa muutetaan?
 • Statit: rahamäärä ja muut hahmon statit lisättävä/tarkistettava ja tarvittaessa korjattava.
  • Jotain näistä lisättävä myös castaustaulukkoon?
 • Ryhmätekstin teko.
 • Hahmon tausta
 • Lisäjuonten ideointi.

Ikivanha teksti aiheesta

(29.8.15 ikivanha teksti, jota voisi muokata rajusti ja siirtää osia alasivuille.)

Usean henkilön kirjoittaessa larppia on monia huomioitavia tekijöitä. Ensinnäkin tuloksena pitäisi olla toimiva, yhtenäinen kokonaisuus. Toisaalta mm. erimielisyydet tavoitteista, tyylistä, velvollisuuksista, ... voivat aiheuttaa vakavia riitoja (moni on kertonut menettäneensä parhaan ystävänsä oltuaan samassa larpinkirjoitusryhmässä). Ryhmäkokoukset voivat myös olla luovia, hauskoja ja antoisia kokemuksia tai tehotonta, tylsää jaarittelua. Seuraavassa muutamia ohjeita.

Tiivistelmä: - sovi ennalta kaikki mahdollinen, niin ei tule myöhemmin riitoja - usein on hyvä valita yksi johtaja, jolla valta ja vastuu - selkeät vastuualueet, kullekin kirjoittajalle tarkka alue ja hahmoryhmä, jonka sisällä hän voi toimia vapaasti

Nämä ohjeet ovat sitä tärkeämpiä, mitä isompi kirjoittajaryhmä on, mutta kahdenkin hengen kirjoittama larp hyötyy näiden läpikäymisestä, elleivät asiat ole automaattisesti selviä (turha riskeerata).

1. Sovi ennalta kaikki mahdollinen 1.1 Työnjako/vastuualueet 1.1.1 Larpin kirjoittaminen 1.1.1.1 Hahmojen kirjoittaminen 1.1.2 Muu 1.2 Järjestelyt 1.3 Pelin luonne 1.4 Konfliktit 2 Kirjoittajakokoukset

 • 1. Sovi ennalta kaikki mahdollinen

Kun ihmiset ovat jo saaneet ja kehitelleet tukun ideoita ja toteuttaneet niitä, on paljon vaikeampi sopia siitä, onko peli hauska vai vakava, mitä pelissä tapahtuu, mitä siinä on ja mitä ei saa olla, kuka tekee mitäkin, ...

 • 1.1 Työnjako/vastuualueet

Mahdollisimman selkeät vastuualueet säästävät myöhemmältä ihmettelyltä ja mahdollistavat ihmisten aloitteellisen ja luovan toiminnan alueensa sisällä ilman että heidän tarvitsee neuvotella kaikesta muiden kanssa.

 • 1.1.1 Larpin kirjoittaminen

Larpinkirjoitusvastaava varmistaa, että kaikki kirjoittamiseen liittyvä tehtävä (maailma, pääjuonet, hahmot, ...) on hoidossa. Erityisesti hän delegoi maailman kuvauksen kirjoittamisen yms.

 • 1.1.1.1 Hahmojen kirjoittaminen

Kirjoittajat voivat esim. hahmotella pelin asetelmaa ja luonnollisia hahmoryhmiä (esim. "kuningattaren hovi", daragealaiset, galandilaiset, haltiat, kääpiöt, paikalliset asukkaat, vieraileva teatteriseurue, ...). Nämä jaetaan kirjoittajien kesken, ja kirjoittajat voivat ryhmiensä sisällä vapaasti lisätä ja vähentää hahmoja sekä punoa juonia. Tässä vaiheessa sovitaan ryhmien summittaiset hahmomäärät. Suosittelen 3 - 15 hahmoa / kirjoittaja (ota puolet siitä määrästä mitä haluaisit ottaa, jotta ehtisit tehdä hyvää jälkeä).

Ryhmät voi olla hyvä numeroida, esim. ryhmän 1 hahmot olisivat 101 - 199, ryhmän 2 hahmot 201-299 jne. (nimethän usein puuttuvat alussa).

Juonet eri ryhmiin kuuluvien hahmojen välillä ovat hankalampia, koska niistä tulee sopia ko. hahmojen kirjoittajien kesken, mutta tällaisiakin on syytä olla.

Kirjoittajat pitävät toisensa selvillä ryhmiensä pääkohdista (esim. meilaavat toisilleen tiedostot, jossa hahmojen nimet ja 1-7-riviset kuvaukset, ehkä myös lyhyesti pari ryhmän pääjuonta).

Moneen ryhmään vaikuttavat pääjuonet hoidetaan kirjoittajakokouksissa tai kirjoitusvastaavan kautta.

Jonkun (esim. kirjoitusvastaavan) olisi hyvä lukea kaikki hahmot läpi ennen peliä. Samalla hän voi myös varmistaa, että hahmoista ei puutu mitään (ja että jossain hahmossa mainitut asiat löytyvät myös muiden asianosaisten hahmojen teksteistä). Näin edes jollakulla on pelissä kokonaiskäsitys tilanteesta.

 • 1.1.2 Muu

Päävastaava, järjestelyvastaava, larpinkirjoitusvastaava (maailma, pääjuonet, hahmot, ...), sääntövastaava, www-vastaava, varustevastaava, mainostusvastaava, ilmoittautumisvastaava, pelaajien saamasta postista vastaava henkilö (esim. hahmojen, sääntöjen yms. tulostus, monistus ja postitus), rahavastaava, ... tarpeen mukaan.

Ko. henkilö ei siis välttämättä tee kaikkea itse, vaan vastaa siitä, että jokainen hänen alueelleen kuuluva asia tulee hoidettua (esim. jakaa ko. tehtävät ja varmistaa niiden toteutumisen).

Päävastaava vastaa siitä, että kaikki tulee hoidettua (esim. varmistaa, että jokainen tehtävä kuuluu jonkun vastaavan hommiin).

Kuhunkin vastuutehtävään kannattaa valita siihen sopiva henkilö ja/tai henkilö, joka tulee tekemään suurimman urakan ko. alueella (esim. kirjoitusvastaavaksi larpista eniten kirjoittava ja/tai kokenein henkilö).

Huom.: ilmoita ajoissa (ko. alueen vastuuhenkilölle, tai vastuuhenkilönä päävastaavalle), jos näyttää siltä, ettet ehdi hoitaa tehtäviäsi ajoissa tai ollenkaan.

 • 1.2 Järjestelyt

Larpinkirjoituksen aikataulu, peliaika ja -paikka, pelin kesto, kirjoittajakokoukset, ... kannattaa sopia ainakin alustavasti etukäteen.

 • 1.3 Pelin luonne

Onko peli hauska vai vakava, fantasiaa vai cyberpunkkia, onko magiaa/taistelua/toimintaa/ihmissuhteita/juonittelua/... paljon vai vähän, missä muodossa hahmot kirjoitetaan, miten pitkiä niiden tulee olla, miten huolellisia niiden tulee olla, kuinka paljon niissä on oltava luonnetta/juonia/historiaa/..., millaisia pääjuonet ovat, millaisia hahmotyypit (esim. kääpiöt/haltiat/... tai alienit/gangsterit/terroristit/...) ovat, ...

Riidelkää kaikki heti eikä vasta kun turhaa työtä on tehty ja sovun löytäminen vaikeampaa.

 • 1.4 Konfliktit

Sopikaa etukäteen, miten hoidetaan erimielisyydet. Larpissa voi esim. olla yksi diktaattori, joka päättää silloin kun yksimielisyyttä ei löydy. Enemmistöpäätökset toimivat yleensä huonommin. Toki diktaattorin kannattaa kuunnella muita ja usein taipua enemmistön tahtoon, mutta toisaalta usein on hyvä toteuttaa peli yhden yhtenäisen näkemyksen mukaan. Erityisen tärkeää on silti vastuualuejako, alueensa sisällä vastuuhenkilön tulisi yleensä voida toimia itsevaltaisesti.

Jos kunnon konflikti tulee, kannattaa pitää lyhyt jäähy tai puhua muusta asiasta, mutta asia pitää pian käsitellä. jotenkin, ettei se jää konfliktimoodiin. Joskus uuskäsittely voi olla asian poistaminen tai päättämisen lykkäys.

 • 2 Kirjoittajakokoukset

(Tai laajemmin: kaikkien järjestäjien kokoukset.)

Näissä kukin kertoo lyhyesti hahmoryhmänsä/vastuualueensa tilanteen ja yhdessä ideoidaan yleistilannetta eteenpäin.

Kannattaa sopia ennalta, miten pitkiä kokoukset ovat ja miten usein niitä pidetään. On myös hyväksi, jos kokouksen pj. meilaa osallistujille ennalta alustavan asialistan ja pyytää samalla ilmoittautumisia kokouksiin (niin tietää, ketkä ovat tulossa).

Haluttaessa kokouksista voidaan tehdä hauskoja monella tavalla, jos vain aikaa riittää:

- mikrolarpit: kirjoittaja jakaa muille hahmot (suullisesti tai lyhyin tekstein) ja kuvaa tilanteen, jonka nämä pelaavat. Näin voidaan testata ideoita tai ihan vain pitää hauskaa

- ideointipiiri: Istutaan pöydän ympärillä, jokaisella paperi ja kynä. 2 minuutin ajan kukin kirjoittaa jotakin ideaa lappuun, ajan päätyttyä laput annetaan vasemmalla puolella oleville ja jatketaan saadussa lapussa olevan idean kehittelyä (tai keksitään siihen uusi, jos vanhaa ei osata kehittää pidemmälle). Tätä jatketaan kunnes kasassa on iso joukko raakaideoita, jotka jaetaan halukkaille kehitettäväksi (kotona).

 • 2.1 Kokoustyöskentelystä

Seuraavat ohjeet voivat tehostaa kokousta.

a. Tarpeeksi vähän väkeä kokoon Mitä vähemmän väkeä, sitä tehokkaammin asioita saa käsiteltyä.

b. Aloita käymällä nopeasti läpi edellisen kokouksen asiat ja/tai kyseisen kokouksen aiheet.

c. Tee selvä tavoite kokoukselle: mitä tässä kokouksessa pitäisi saada aikaan. Muuten voi keskustelu vain velloa eikä mitään synny.

d. Aamupäivällä ihmiset ovat tehokkaampia kuin iltapäivällä. Silti kaksi tuntia on maksimi tehokkaalle kokoukselle. Pidempi on järkevää vain jos se tuntuu erityisen kivalta.

Katso myös

Larp.fi 2.0